refined rebellion腕錶

WAC 0078

更多詳情

 • WAC 0078
 • 石英
 • 口徑: TPW500
 • 錶殼: 28mm / 18K白金
 • 錶圈: 18K白金 / 鑽石
 • 錶盤: 珍珠母貝 / 底尖朝上鑲嵌藍寶石(90顆)
 • 錶冠: 優雅叛逆切割藍寶石
 • 總克拉:鑽石0.25ct(51顆) / 藍寶石1.14ct(91顆)
 • 絹絲錶帶(深藍)
 • 防水深度: 3巴(約30米/100英尺)

鑽石實際克拉數可能與顯示數字有誤差

 • WAC 0078
 • WAC 0079
 • WAC 0063(白金)
 • WAC 0063(SAKURA GOLD)